* द्राक्ष Main Page
* आधुनिक द्राक्ष लागवड
* नवीन बागेसाठी फवारणीचे वेळापत्रक
* द्राक्ष -एप्रिल छाटणी
* एप्रिल छाटणीकरिता फवारणीचे वेळापत्रक
* द्राक्ष - ऑक्टोबर छाटणी व छाटणीची वेळ
* ऑक्टोबर छाटणीनंतरच्या फवारणीचे वेळापत्रक
* जर्मिनेटर द्राक्ष बागायतीत घडविलेली क्रांती
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी द्राक्षासाठी वरदान
* जर्मिनेटर द्राक्ष फुटीसाठी संजीवनी
* जर्मिनेटर न वापरल्याने झालेला तोटा
* द्राक्षबाग सारखी फुटण्यासाठी जर्मिनेटर चा वापर
* लागणीपासून ८ महिन्यात एकरी १५ टन द्राक्ष उत्पादन
* प्रतिकूल हवामानामध्ये द्राक्षबागेचे संरक्षण
* गैरमोसमी पावसात द्राक्षबागेचे संरक्षण व उत्पादन
* प्रतिकुल हवामानात डॉ.बावसकर तंत्रज्ञान वापरून आलेल्या द्राक्षबागा
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीच्या सातत्याने वापर केल्याने पावसात द्राक्षबाग वाचून इतर औषधांवरील खर्चात बचत
* प्रतिकुल परिस्थितीत कमी पाण्यावर आलेल्या द्राक्षबाग
* दुष्काळात एकाच पाण्यावर आलेली बाग
* निर्यात क्षम द्राक्ष उत्पादनामध्ये संजीवकांचे महत्त्व, वापरतांना घ्यावयाची काळजी
* द्राक्षाला लागणारी अन्नद्रव्ये अशी उपलब्ध करावीत
* द्राक्षावरील रोग व त्यावरील उपाय
* रोग व किडीवर डॉ. बावसकर तंत्रज्ञानाने केलेली मात
* रोगमुक्त द्राक्षबागेसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वरदान कल्पतरूने पांढरी मुळी वाढली
* उडद्या किडीने खाल्लेल्या गावच्या बागा डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने फुटल्या
* द्राक्षावरील किडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन
* द्राक्ष वेलीवरील विकृती व त्यावरील उपाय
* द्राक्षाच्या विकृतीसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा आगळा - वेगळा अनुभव
* निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन असे असावे
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने द्राक्ष एक्सपोर्ट लुधियाना (पंजाबला) रवाना
* द्राक्षाला डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे कलर येऊन शरद एक्सपोर्ट
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे द्राक्षे एक्सपोर्ट
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने मिळवून दिलेले, दर्जेदार अधिक द्राक्ष
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने थॉम्पसनचे दर्जेदार दुप्पट उत्पादन
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीच्या फवारणीने द्राक्ष उत्पादन व दर्जात वाढ
* भाव निचीचे पण उत्पन्न भरपूर मिळाल्याने द्राक्ष बाग परवडला
* रूट स्टॉंकवर द्राक्ष लागवड
* दर्जेदार बेदाणा - उत्पादन आवश्यक बाबी व पद्धती
* एक एकर पाच गुंठ्यात ६ टन बेदाणा निर्मिती
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने बेदाणाचे दर्जेदार, अधिक उत्पादन
* ३६०० - झाडे १४५०० पेटी - १७ टन बेदाणा उत्पादन
* वाईन द्राक्ष लागवड व उत्पादन
* वाईन द्राक्ष लागवडीसाठी तंत्रज्ञान वापर
* द्राक्षनिगा (सुरूवातीपासून शेवटपर्यंतची) सूत्रे
* द्राक्ष नवीन लागवड - महिनावार करावयाची कामे
* द्राक्ष नवीन लागवड - रिकटींगनंतरची निगा
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीच्या औषधांचा वापर व फायदे
* द्राक्षाचे आरोग्यविषयी महत्त्व
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वापरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या यशोगाथा
* पहिल्या वर्षी तेराशे खोडापासून २ लाख १३ हजार रू
* जुन्या बागेची वाढ निरोगी व घड समाधानकारक
* १८ वर्षाच्या जुन्या बागेवर सनबर्नचा अटॅक नाही
* द्राक्षासाठी प्रथमपासून वेळापत्रकाप्रमाणे डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा वापर
* रूट स्टॉंकसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी अतिशय प्रभावी
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे द्राक्ष पिक प्रतिकूल परिस्थितीतही निरोगी दर्जेदार
* नवीन द्राक्ष बागेसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी
* HCN (पेस्ट) मध्ये जर्मिनेटर कधीही फायदेशीरच
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे रासायनिक बुरशीनाशक व किटकनाशकांच्या खर्चात बचत
* दरवर्षीपेक्षा १५ हजार रू. खर्च कमी येउन १००० पेटी अधिक दर्जेदार द्राक्षोत्पादन
* आपत्कालीन परिस्थितीत डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने बागा वाचवून दर्जेदार उत्पादन
* फयान वादळाच्या तडाख्यातही आमची द्राक्षबाग चांगली
* फयान वादळातही द्राक्षबागेचे एकरी १६ टन उत्पादन, दर २६ रू किलो
* फयान वादळाच्या तडाख्यातही २ एकरात ३२ टन द्राक्ष, ९९% माल उत्तम
* निर्यातक्षम उत्पादनामध्ये डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे योगदान
* निर्यातक्षम द्राक्षाचे एकरी १२० क्विंटल उत्पादन, भाव २००० रू. क्विंटल
* चुनखडयुक्त बागेतील द्राक्ष १४२ रू/ ४ किलो दराने दुबईला निर्यात
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने (सप्तामृत) द्राक्षाच्या कीड, रोग, विकृतीवर मात, हार्मोनीमुळे डावण्या, भुरीवर स्वस्त आणि मस्त उपाय
* ७० - ८० % डावण्या हार्मोनीमुळे नियंत्रणात घडकुज संपुर्ण थांबली
* हर्मोनीच्या दोन स्प्रेमध्ये डावण्या कंट्रोल
* डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे भुरी, डावण्या आटोक्यात, घड अधिक असूनही फुगवण चांगली
* घडांच्या देठाला डावण्या तरी खालच्या पाकळ्या, मणी व्यवस्थित बेदाणा उत्तम हार्मोनी, सप्तामृताने
* 'हार्मोनी' डावण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना परवडणारे औषध
* १८ वर्षाची जुनी बाग, २ एकर, १७ टन , १२ लाख रू.
* हार्मोनी मुळे द्राक्षावरील डाऊनी व भुरी पुर्णता आटोक्यात
* हार्मोनी डावण्या व भूरीवर स्वस्त औषध, रिझल्ट लगेच व उत्तम
* खराब वातावरण ५० ते ५५ % डावण्यासाठी हार्मोनी रामबाण
* खराब हवामानातही हार्मोनीमुले डावण्या आला नाही
* हार्मोनच्या वापराने डावण्याचा स्पॉट लगेच तांबूस होऊन डावण्या थांबतो
* प्रतिबंधात्मक व प्रभावी उपाय पेस्ट, डिपींगमध्ये हर्मोनीचा वापर, घडांवर डावण्या नाही
* हार्मोनी वापरामुळे डावण्या, पावडरीवर प्रतिबंधात्मक उपाय, खर्चात बचत
* हार्मोनीच्या फवारण्याने डावण्या दुसर्‍या दिवशीच नियंत्रणात, घड शेवटपर्यंत चागले
* इतर औषधांपेक्षा हार्मोनीचा रिझल्ट लवकर, उत्तम खर्चही कमी
* संपूर्ण डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे द्राक्ष बाग निरोगी उत्पन्न दर्जेदार
* हार्मोनीमुळे डावण्या कंट्रोल, पानांवर काळोखी
* वेळापत्रकाप्रमाणे डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी तसेच हार्मोनीच्या फवारण्या चांगल्याच लाभदायक लोकल मार्केटलाही भाव उत्तम
* पाऊस पडल्यावर १५ मिनिटांनी हार्मोनीचा स्प्रे रेसिड्यू नाही, बेदाणा व निर्यातीसाठी उपयुक्त