अलिबाग तोंडलीसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी फायदेशीर

श्री. सुरेश मानसिंगराव निंबाळकर,
मु. पो. ओझर्डे, ता. वाई, जि. सातारा.
फोन नं. (०२१६७) २६८३३८


गेली ७ - ८ वर्षापासून तोंडली पीक करत असून मागील वर्षी १० गुंठे तोंडल्याची ६' x ६' वर बांगड्या करून लागवड केली. ३०० बेणे बसले. तोंडल्याला सप्तामृत वापरले. अलिबागची तोंडली लांब असतात. त्यामुळे भाव जास्त मिळतो. याला धार नसते. पिकायला उशीर लागतो. तोंडलीला लोखंडी मांडव केला आहे. सप्तामृत व कल्पतरू वापरले. सुरुवातीला दीड महिन्यात वेळ मंगवावर जातो आणि २ महिन्यात तोडा चालू होतो. आठवड्यातून ३ वेळा तोडा करतो. एका वेळेस ४० - ५० किलोची ३ बाचकी निघतात. तोडणी करून तोंडली चुकून राहिली आणि ती दुसर्‍या तोड्याला तोडली तरी ती कोवळी राहतात. ती कडक होत नाहीत हे विशेष.