Benefits of Thriver

 • Very effective & preventive (Prophylactic) measure on purple blotch, alternaria, dieback, anthracnose, xanthomonas, Lime induced iron Chlorosis (LIIC) many physciological disorders in plants, blight, different types of rusts, many more diseases of staple, food crops, sugarcane, fruit, flower & vegetable crops.
 • For getting extraordinary branding & healthy & effective shoot growth.
 • Useful in taking ratoon crops.
 • Prevents flower & fruit drop.
 • करपा, ताक्या, बोकड्या, केवडा, मर अशा अनेक रोगांवर प्रभावी व प्रतिबंधक
 • खोडवा, फुट वाढीसाठी उपयुक्त.
 • फुलगळ, फळगळ यावर हमखास उपाय.
 • जोमदार व निरोगी वाढ.
थ्राईवर वापरण्याचे प्रमाण

 • फळबागांसाठी: रोपांच्या (कलमांच्या) निरोगी व जोमदार वाढीसाठी लागवडीनंतर १ महिन्याच्या अंतराने जर्मिनेटर, क्रॉंपशाईनर, प्रोटेक्टंट बरोबर थ्राईवर ३० मिलीची १० लि. पाण्यातून फवारणी करावी.
 • बहार धरतेवेळी फुट निघून बहार लागणेसाठी : जर्मिनेटर ५०० मिली + थ्राईवर ५०० मिली + क्रॉंपशाईनर ५०० मिली + राईपनर २५० मिली + प्रोटेक्टंट ५०० ग्रॅम + प्रिझम ५०० मिली + हार्मोनी १५० मिली १०० लिटर पाण्यातून फवारणी करणे.
 • १५ ते ३० दिवसांनी : बहार लागल्यानंतर फुलगळ / मोहोरगळ होऊ नये म्हणून जर्मिनेटर ५०० मिली + थ्राईवर ५०० ते ७५० मिली + क्रॉंपशाईनर ५०० ते ७५० मिली + राईपनर ५०० मिली + प्रोटेक्टंट ५०० ग्रॅम + हार्मोनी २५० मिली १५० लिटर पाणी.
 • ४० ते ५० दिवसांनी : फळबाग रोगमुक्त राहून फळगळ होऊ नये म्हणून थ्राईवर १ लि. + क्रॉंपशाईनर १ लि. + राईपनर ७५० मिली + न्युट्राटोन ७५० मिली + २०० लि. पाणी
 • ६५ ते ७५ दिवसांनी : फळावर काळे डाग पडू नये म्हणून थ्राईवर १.५ लि. + क्रॉंपशाईनर १.५ लि. + राईपनर १.५ लि. + प्रोटेक्टंट १ किली + न्युट्राटोन १ लि. + हार्मोनी ४०० मिलीची + २५० लि. पाण्यातून दाट फवारणी करणे.
 • फळभाज्या व फुलझाडांसाठी : लागवडीनंतर ८ ते १० दिवसांचे अंतराने + (प्रमाण वाढवून ३ वेळा) जर्मिनेटर २५ ते ३० मिली + थ्राईवर ३० ते ४० मिली + क्रॉंपशाईनर ३० ते ४० मिली + राईपनर २५ ते ३० मिली + प्रोटेक्टंट २५ ग्रॅम (२ काडीपेटी) + प्रिझम २५ मिली + न्युट्राटोन ३० मिली + हार्मोनी १५ मिली + १० लि. पाण्यातून फवारणी करणे.
 • पालेभाज्यांसाठी : उगवणीनंतर ८ ते १० दिवसांचे अंतराने ( १ महिन्यात तीन वेळा) जर्मिनेटर २५ मि. + थ्राईवर ३० मिली + क्रॉंपशाईनर ३० मिली + राईपनर २० मिली + प्रोटेक्टंट २० ग्रॅम + प्रिझम २५ मिली + न्युट्राटोन २० मिली १० लि. पाण्यातून फवारावे .
 • टीप : फुलगळ, फळगळ किंवा रोगाचे प्रमाण जास्त असल्यास सप्तामृतातील थ्राईवरचे प्रमाण १ लि. पाण्यासाठी १ ते २ मिली जादा घेणे.
  अधिक माहितीसाठी पान, फुल व फळाचे नमुने घेऊन आपल्या कृषी विज्ञान केंद्रास भेटावे
 • ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು, ಅಂತರಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ನೇರಳೆ ಗುಳ್ಳೆ, ಅಲ್ಟರ್ನಾರಿಯಾ (Alternaria), ಆoತ್ರಾಕ್ನೋಸ್ (Antracnose), Xanthomonas , dieback , ಸುಣ್ಣಯುಕ್ತ ಜಮೀನಿನಿಂದಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಿಳಿಚಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
 • ಚಿಗುರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಮರು ಬೆಳೆ ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
 • ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಉದುರಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

Articles:

जर्मिनेटर पपिताकी अधिक और जल्द अंकुरण पाकर ...
जर्मिनेटर पांढर्‍या मुळ्यात प्रचंड वाढ
जर्मिनेटर ऊस रोपवाटिकेस वरदानच
जर्मिनेटर द्राक्ष फुटीसाठी संजीवनी
जर्मिनेटर व सप्तामृत पपईसाठी संजीवनी
जर्मिनेटर कापसाठी वरदान/जीवनदान
जर्मिनेटर न वापरल्याने झालेला तोटा
जर्मिनेटर ड्रेंचिंग व फवारणीने चार महिन्याच्या ...
'लागणाऱ्या' गावच्या आल्यासाठी जर्मिनेटर ठरले ...
जर्मिनेटर द्राक्ष बागायतीत घडविलेली क्रांती
जर्मिनेटर १००% यशस्वी म्हणून डॉ.बावसकर ...
जर्मिनेटर मुळे पपईची ८०% उगवण
HCN (पेस्ट) मध्ये जर्मिनेटर कधीही फायदेशीरच
द्राक्षबाग सारखी फुटण्यासाठी जर्मिनेटर चा वापर