एप्रिल छाटणीकरिता फवारणीचे वेळापत्रक

ज्येष्ठ शेती शास्त्रज्ञ - प्रा. डों. वि. सु. बावसकर यांची सर्वश्रेष्ठ निर्मिती

जर्मिनेटर, थ्राईवर, क्रॉंपशाईनर, राईपनर, प्रोटेक्टंट (पंचामृत), हार्मोनी व कल्पतरू सेंद्रिय खत वापरा

एप्रिल छाटणीनंतर - जुन्या, नव्या, कमकुवत व डॉंग्रीज बागेचे ओलांडे पुर्ण व लवकर फुटण्यासाठी, काड्या एकसारख्या सशक्त व भरपूर निघण्यासाठी - (छाटणीनंतर २ ते ३ दिवसांनी ओलांड्याच्या दोन्ही बाजूस चांगली फवारणी घेणे. ) जर्मिनेटर ५०० मिली + प्रोटेक्टंट २५० ग्रॅम + १०० लिटर पाणी.

मोठ्या व सशक्त घडांच्या निर्मिती साठी, डोळे मोठे व कोचीदार होण्यासाठी, सबकेन फुटण्यासाठी, काडी सशक्त होऊन लवकर पिकण्याकरिता, पाने मोठी, रुंद व जाड होण्यासाठी - (वरील फवारणीनंतर ३० ते ३५ दिवसांनी) थ्राईवर ३०० मिली + क्रॉंपशाईनर ३०० मिली + प्रोटेक्टंट २५० ग्रॅम + १०० लिटर पाणी.

काडी पुर्ण पिकण्यासाठी, प्रतिकूल हवामानात ऑक्टोबर छाटणीपर्यंत पाने टिकण्यासाठी, द्राक्षवेलींची पाने, काड्या कार्यक्षम राहून खोडात राखीव अन्नसाठा तयार होण्यासाठी, द्राक्षवेळी सशक्त होऊन रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी आणि डावणी, भुरी व करपा रोगाच्या प्रतिबंधासाठी - ( वरील फवारणीनंतर ३० ते ३५ दिवसांनी) थ्राईवर ३०० मिली + क्रॉंपशाईनर ३०० मिली + राईपनर ३०० मिली + प्रोटेक्टंट २५० ग्रॅम + हार्मोनी १५० मिली + १०० लिटर पाणी.

फायदे : * १०० % ओलांडे पुर्ण व लवकर फुटले जातात.

* काडी जोमदार व निरोगी वाढते

* प्रतिकुल हवामानात ऑक्टोबर छाटणीपर्यंत पाने टिकून राहतात.

* पाने, काड्या कार्यक्षम राहून, खोडात राखीव अन्नसाठा तयार होतो.

* काडीच्या डोळ्यामध्ये सशक्त घडांची निर्मिती होते

* खराब हवामानात, गैरमोसमी पाऊस, अति उष्णता यापासून संरक्षण होते.

* पाण्याचा ताण द्राक्षवेली सहन करू शकतात.

* पाने मोठी, जाड, रुंद व सतेज बनतात.

* काडी एकसारखी, भरपूर व रशरशीत निघते.

* काडी पूर्ण व लवकर पिकली जाते.

* काडीचे डोळे उत्पादनक्षम बनतात.

* १०० % सबकेन शेंडा चालतो

* वेलीचे रोगप्रतिकार शक्ती वाढते.

* खरड छाटणी उशीरा घेतली तरी काडी पूर्ण तयार होते.

Related Articles
more...