एकसारखी न फुटणारी बाग जर्मिनेटरने फुटली

श्री. अण्णासाहेब मुरलीधर वाघ,
मु. पो. रानवड, ता. निफाड, जि. नाशिक


आमच्याकडे ५ वर्षापुर्वीचा सोनाका २ एकर द्राक्ष बाग आहे, जमि मध्यम प्रकारची असून लागवडीचे आंतर ९' x ५' आहे. ऑक्टोबर २०११ मध्ये पिंपळगाव येथे डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे प्रतिनिधी श्री. ईश्वर शिंदे यांची भेट झाली. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ऑक्टोबर छाटणी केल्यानंतर ३० लिटर पेस्टला १ लि. जर्मिनेटर घेतले. परिणामी माझी बाग गेल्या ३ - ४ वर्षात प्रथमच एकसारखी फुटली. नंतर पोंगाअवस्थेत असताना जर्मिनेटर १ लि. + थ्राईवर १ लि. + क्रॉंपशाईनर १ लि. + न्युट्राटोन १ लिटरची २०० लिटर पाण्यातून फवारणी केली. परिणामी घडांची साईज मोठी होऊन गोळी घड झाले नाहीत. घड जिरले नाहीत, शेंडा वाढून पानांची जाडी, रुंदी वाढली.

कलर न येणाऱ्या सोनाकास क्रॉंपशाईनर व राईपनरने आठ दिवसात कलर, एरवी २० रू. ने जाणारा सोनाका जागेवरून ३० रुपयाने गेला

डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीच्या जर्मिनेटर, राईपनर, न्युट्राटोनचा डिपींगमध्ये वापर केल्यामुळे घडांची लांबी वाढून फुगवण चांगली मिळाली. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे चालू वर्षी मोठ्या प्रमाणवर दिर्ध काळ थंडी होती. त्यामुळे माझ्या प्लॉटला कलर येत नव्हता. माल घेण्यासाठी आलेला व्यापारी माल बधून जात पण कलर नसल्यामुळे माल घेत नसे. २० रू. किलो सुद्धा भाव देत नव्हते. तेव्हा प्रतिनिधी श्री. ईश्वर शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी प्लॉटची पाहणी करून मला क्रॉंपशाईनर १ लि. आणि राईपनर १ लि. ची २०० लि. पाण्यातून ६ दिवसाच्या अंतराने २ वेळा फवारणी करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे वापर केला असता घडांना जबरदस्त कलर आला. माझा देखील विश्वास बसत नव्हता. तो माल नंतर ३० रू. किलो भावाने व्यापाऱ्यांनी घेतला. खरच डॉ.बावसकर सरांची टेक्नॉंलॉजी माझ्यासाठी खुपच फायदेशीर ठरली.