रेशीम तुतीच्या रोपांसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी रामबाण !

श्री. प्रविण गोविंदराव निकम, (केंद्र प्रमुख), रेशीम फार्म, आंबोली, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग, मोबा. ९४२१९७३९९९

आम्ही गेल्या ३ वर्षापासून रेशीम फार्म आंबोली येथील तुतीच्या नर्सरीसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे जर्मिनेटर, थ्राईवर आणि क्रॉपशाईनर वापरतो.

जर्मिनेटरमुळे तुतीच्या काड्यांचे स्प्राऊटिंग लवकर

प्रथम जर्मिनेटर १ लि. चे १०० लि. पाण्यामध्ये द्रावण तयार करून त्यामध्ये काड्या ५ ते १० मिनिटे बुडवून लावतो. तर १५ दिवसात ९५ ते १००% पर्यंत स्प्राऊटींग होते. एरवी त्यासाठी २१ ते २५ दिवस लागून काड्या फुटण्याचे व जगण्याचे प्रमाण कमी राहते.

डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने रेशीम तुतीच्या रोपांची उंची ४ ते ४।। महिन्यात २।। ते ३ फुट

स्प्राऊटींग झाल्यानंतर दर महिन्याला याप्रमाणे जर्मिनेटर, थ्राईवर, क्रॉंपशाईनर प्रत्येकी ५०० मिली १०० ते १५० लि. पाण्यातून फवारतो. त्यामुळे नर्सरीची वाढ जोमाने होऊन पानांना तेज येते. या पद्धतीने ४ ते ४.५ महिन्यात २।। ते ३ फुट उंचीची लागवडीयोग्य रोपे तयार होतात. रोपांना पांढऱ्यामुळीचा जारवा अधिक फुटला जातो. त्यामुळे पुनर्लागवडीत रोपांची मर होत नाही. एरवी रोपे तयार होण्यास ५ ते ५.५ महिने लागतात. आंबोली भागात जून ते सप्टेंबर महिन्यात अधिक पाऊस होत असल्यामुळे रोपे जगत नाहीत. म्हणून जानेवारी - फेब्रुवारीमध्ये रोपे तयार करतो. ही रोपे आम्ही शासनाच्या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांकडून एकरी १००० रू. भरून घेऊन ५५०० रोपे देतो. डॉ. बावसकर तंत्रज्ञान आम्ही कृषीविज्ञान केंद्र, कोल्हापूर येथून घेतो.

Related New Articles
more...